Przejęcie bez ryzyka

Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że firmę zakłada się tylko po to, by kiedyś ją sprzedać. To pogląd, który ma wielu zwolenników i tych, którzy nie do końca go podzielają. Tak czy inaczej sprzedaż czy przejecie spółki jest zawsze ważnym momentem – nie tylko dla przedsiębiorcy, którego firma jest przedmiotem transakcji, ale również dla kupującego czy też przejmującego. Taka operacja musi być poprzedzona szeregiem kalkulacji. A te z kolei oparte na rzetelnych danych. Rzecz w tym, że dostęp do tych ostatnich nie zawsze jest łatwy.

Osobie, która zarządza przejmowaną firmą może zależeć na ukryciu niewygodnych danych. Być może firma zainwestowała niewłaściwie duże środki, może ma długi lub jej kondycja finansowa jest słabsza niż przedstawia to właściciel. W sprawach biznesowych zaufanie nie zawsze jest najlepszym wyjściem. Jeśli nie chcesz polegać tylko na relacjach drugiej strony i intuicji, warto zlecić usługę, która dostarczy Ci rzetelne, obiektywne informacje.

Mowa oczywiście o usługach proponowanych przez wywiadownie gospodarcze. Specjaliści z agencji wywiadu handlowego są w stanie zebrać i przekazać Ci w formie raportu szereg cennych danych na temat kondycji spółki, którą chcesz przejąć lub kupić. W ten sposób jesteś w stanie odkryć zarówno mocne strony, jak i skrupulatnie ukrywane problemy przejmowanego przedsiębiorstwa.

Dane dostarczane przez wywiadownię dotyczą wszystkich obszarów działalności firmy. Wywiad obejmie zarówno sprawozdanie dotyczące historii finansowej, jak i zadłużenia wobec innych przedsiębiorstwa, banków albo byłych i aktualnych pracowników.

http://www.bisnode.pl/blog/